Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s finančnou podporou Fondu na podporu umenia opravilo monitorovací systém na zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov horného hradu – Gotická veža.

Cieľom projektu bolo opraviť a doplniť existujúci systém ochrany zbierkových predmetov horného hradu Ľubovňa, najmä Gotickej veže prostredníctvom kamerového systému a obslužnej technológie, ktorá spĺňa požiadavky kvalitnej ochrany zbierkových predmetov vysokej historickej hodnoty. Prostredníctvom vonkajších a vnútorných IP kamier so zariadením na uchovávanie videozáznamu sa výraznou mierou zlepšila ochrana národnej kultúrnej pamiatky – hradu Ľubovňa.

Rozpočet akcie bol vo výške 2 971,00 eur, Fond na podporu umenia zo svojho rozpočtu túto akciu podporil vo výške 2 800,00 eur. Ostatné náklady boli financované z vlastného rozpočtu Ľubovnianskeho múzea – hrad.

Ľubovnianske múzeum tak pokračuje v systematickej práci v súlade so základným poslaním múzea.

FPU_logo_WEB