Autor: Ing. Otília Barlíková

Súčasný stav

V roku 2011 došlo k zrúteniu časti severovýchodnej hradnej fortifikácie na hrade Ľubovňa, čo spôsobilo havaríjny stav tejto významnej kultúrnej pamiatky. Miesto pádu hradného múru sme začali diagnostikovať a zároveň hľadať riešenia, ako havaríjny stav odstrániť a hradný múr zachrániť. Zistili sme však, že pádom múra sa odhalila časť pôvodných vojenských historických kasární zo 17. storočia, o ktorých sme mali dôkazy z dobových záznamov. Pri archeologických vykopávkach bolo nájdených viacero zaujímavých artefaktov – kachlice, strelivo, riad ale napr. aj hracia kocka. Výskum odhalil základy kasární, obytné priestory a zachované delové strieľne.

Plány do budúcna

Našou snahou je nádvorie, celú archeologickú lokalitu, severovýchodný múr, ale aj hradnú studňu resp. cisternu (to ešte kvôli veľkým násypom na 3. nádvorí nevieme presne určiť) zachrániť. Projekt umožní prezentovať historické vojenské kasárne formou stálej expozície s využitím moderných digitálnych technológii. Súčasťou projektu je vytvorenie sokoliarskeho dvora spojeného s prezentáciou umenia dravých vtákov a ich využitia na AVES terapiu. V oblasti rozvoja cestovného ruchu je súčasťou projektu prezentácia dobových hradných remesiel.

Projektová dokumentácia

Podkladom k záchrane celej lokality je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorej predchádzalo vypracovanie inžiniersko – geologického prieskumu územia v okolí hradnej studne, prieskum a statické posúdenie zachovaných častí murív hradby a odkrytých nálezov kasární na 3. nádvorí. Práce budú zahŕňať odvodnenie 3. nádvoria, rekonštrukciu studne/cisterny, rekonštrukciu hradného múra a tvorbu archeologickej expozície.


“Podporené občanmi Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky”.