Autor: Mgr. Monika Pavelčíková

Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni PhDr. Dalibor Mikulík s odbornou pracovníčkou Mgr. Monikou Pavelčíkovou, v dňoch 24. – 26. 11. 2014, zavítali do hlavného mesta Poľska – Varšavy. Účelom cesty bola účasť na konferencii s názvom „Múzeá – archívy – zberatelia“, ktorá sa konala 25.11.2014. Hlavným organizátorom konferencie bol Archív Poľskej akadémie vied. Ústrednou témou bola korunovácia kráľov, korunovačné klenoty a spomienka na 250. výročie korunovácie posledného poľského kráľa Stanislawa Augusta Poniatowskeho vo Varšave (17641795).

Účasť na konferencii bola zo strany pozvanej inštitúcie – Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni, aktívna. Riaditeľ Dr. Dalibor Mikulík predniesol prednášku s názvom Hrad Ľubovňa – miesto ukrytia poľských korunovačných klenotov 1655 – 1661 v poľskom jazyku spojenú s power pointovou prezentáciou.

Vzhľadom na 360 ročné spoločné uhorsko-poľské dejiny, ktorých bola Ľubovňa významnou súčasťou, prerokoval riaditeľ múzea s  riaditeľkou archívu p. Annou Krajewskou  možnosti bádania v poľských  archívoch a spoluprácu v ďalšom období hlavne prostredníctvom spoločných projektov v rámci podporných programov krajín V4 – Vyšehradského fondu. Počas spomínaného seminára odznela aj fundovaná prednáška o obchode s Tokajským vínom v 18. storočí, ktorú predniesol Gabriel Kurczewski. Autor sa venoval hlavne obchodníkovi, ktorým bol Florián Fukier z Hniezdneho. Tokajským vínom zásoboval aj kráľovský dvor vo Varšave a jeho víno sa pilo na korunovácii kráľa Stanislawa Augusta Poniatowskeho. Na rýnku starého mesta aj súčasnosti funguje prestížna reštaurácia a vináreň s jeho menom „FUKIER“, navštevovaná osobnosťami svetovej politiky a kultúry.   Táto prednáška priniesla nové podnety pre podrobnejší výskum, ktorému sa bude v najbližšom období venovať aj naše múzeum.

Okrem účasti na konferencii navštívili účastníci cesty Slovenský inštitút vo Varšave a rokovali s jeho riaditeľom p. Milanom Novotným o možnostiach spolupráce pri prezentácii nášho múzea v Poľsku a jej finančnej podpore zo strany inštitútu. Múzejníci využili prítomnosť vo Varšave aj na návštevu hrobu kňažnej Karolíny de Borbón Zamoyskej – manželky majiteľa hradu Ľubovňa grófa Andreja Zamoyskeho (v rokoch 1883 – 1927). Bola to prvá návšteva miesta odpočinku princeznej Dvoch Sicílií zo strany múzea a jej dokumentácia bude uložená do archívu Ľubovnianskeho múzea. Kňažná Karolína bola počas choroby až do smrti opatrovaná rehoľnými sestrami kanoničkami vo Varšave.  Zomrela počas jej okupácie v roku 1941 a je pochovaná v hrobke sestier na cintoríne Stare Powązki.

Múzejníci navštívili aj významné múzea – Muzeum Narodowe, MuzeumHYPERLINK “http://www.1944.pl/” HYPERLINK “http://www.1944.pl/”PowstaniaHYPERLINK “http://www.1944.pl/” HYPERLINK “http://www.1944.pl/”Warszawskiego, Muzeum Lazienky Królewskie, Zamek Krolewski a Polis – Múzeum poľských Židov, kde získali nové poznatky z modernej prezentácie pamiatok, muzeálnych zbierok a expozícií, ktorá tu dosahuje svetovú úroveň.