25.7.2014 sa uskutočnila nočná prehliadka hradu so šľachtickými rodmi, ktoré kedysi žili na hrade. Počas prehliadky ste mali možnosť dozvedieť sa viac o Teodorovi Lubomirskom, Zamoyskich, Raiszovcoch, vypočuť si stať z Potopy, kde sa opisuje prevoz Poľských korunovačných klenotov na hrad Ľubovňa a vyvrcholením programu bola nočná ohňová show.

Na tomto mieste nájdete fotografie z udalosti.

Využite možnosť vyjadriť svoj komentár k tejto akcii.

Ďakujeme