Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni spravuje vo svojom zbierkovom fonde množstvo zaujímavých predmetov pochádzajúcich z regiónu Spiša a Šariša. K starostlivosti o zbierkové predmety patrí aj ich odborné ošetrovanie a konzervovanie. Od 30. 6. – 1. 12. 2016 prebehlo odborné ošetrenie dekoratívnych častí neznámej oltárnej architektúry a drevených plastík. Okrem toho bola tiež ošetrená vzácna procesiová Metercia.

Vybraný súbor dekoratívnych častí neznámej oltárnej architektúry pozostával z 291 kusov. Všetky tieto časti boli vyrobené z dreva neznámym rezbárom. Spevnením drevnej hmoty sa zabezpečila jej trvanlivosť, teda aj jednotlivé časti sa podarilo zachrániť pred ďalším poškodením. Okrem toho, všetky časti oltárnej architektúry zostali dôkladne očistené
od nánosov prachu a iných nečistôt. Stabilizovaním polychrómie sa podarilo zachrániť farebné vrstvy na jednotlivých častiach neznámej oltárnej architektúry. Po dôkladnom očistení
sa odkryla farebná výzdoba jednotlivých častí. Vďaka očisteniu a stabilizovaniu drevnej hmoty a farebnej vrstvy sa podarilo bližšie identifikovať oltárnu architektúru. Po obhliadke častí
po konzervátorských zásahoch sa zistilo, že tento súbor drevených častí pochádza z drevenej architektúry ikonostasu. Pred konzervátorským zásahom nebolo možné tento poznatok jednoznačne potvrdiť. Zakonzervovaním a očistením fragmentov tejto ikonostasovej architektúry sa podarilo zachrániť jedinečný súbor zo zbierkového fondu Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni.

Na odborné ošetrenie a očistenie boli vybrané aj drevené plastiky. Konkrétne išlo o 23 kusov drevených plastík z nášho zbierkového fondu. Plastiky väčšinou znázorňujú svätcov, príp. anjelov. V mnohých prípadoch sa po očistení a konzervácií ukázala pôvodná farebná výzdoba. Ošetrením a konzervovaním sa podarilo zachrániť tento súbor plastík, čo umožňuje ich ďalšiu prezentáciu v expozičných priestoroch a výstavách.

V rámci projektu bola ošetrené aj procesiová Metercia. Ide o ustálené umelecké zobrazenie Panny Márie, Sv. Anny a malého Ježiška. S najväčšou pravdepodobnosťou ide
o barokovú Meterciu, teda môže pochádzať zo 17. – 18. storočia. Aj v tomto prípade bol zbierkový predmet dôkladne očistený a ošetrený.

Na ošetrenie zbierkových predmetov prispel finančnými prostriedkami Fond na podporu umenia vo výške 10 000 Eur. Sme veľmi radi, že tieto ošetrené zbierkové predmety budeme môcť prezentovať návštevníkom našich expozícii.

FPU_logo_WEB

Mgr. Peter Žarnovský