Ľubovnianske múzeum už niekoľko rokov systematicky pracuje na zlepšení podmienok pre uchovávanie zbierkových predmetov. Zámerom projektu „Vybavenie otvoreného depozitára archeológie Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni“ bolo pokračovať v nastúpenom trende múzea a sprístupniť ďalší otvorený depozitár archeológie, nakoľko je tento priestor priamo prepojený už s obnoveným depozitárom umeleckej histórie. Po rekonštrukcii vznikol unikátny priestor, ktorý spája archeologické a umelecké predmety do spoločného otvoreného depozitára. Realizáciou projektu boli splnené tri základné činnosti múzea – ochrana, uloženie a odborné sprístupnenie verejnosti. Na obnovu finančne prispel Fond na podporu umenia a Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni.

V depozitári archeológie je uložených 4558 kusov zbierkových predmetov a okolo 40 000 kusov archeologických nálezov z hliny, kovu, skla, dreva a iných materiálov. K najpočetnejším nálezom patria črepy z keramických nádob, kachlice z výhrevných telies s rôznymi motívmi, sklenené a kovové fragmenty, mince a drobné predmety.

Časť z tohto hmotného dedičstva môžete uvidieť priamo na vlastné oči. Vystavené nálezy pochádzajú z archeologických výskumov realizovaných na Hrade Ľubovňa (barokový palác, vojenské kasárne, IV. nádvorie za kaplnkou, renesančný palác), mesta Stará Ľubovňa a okolia (Podolínec, Hniezdne a hradu Plaveč).

 

 

Ako bonus, môžete nazrieť do zákulisia príprav otvoreného depozitáru archeológie: