Autor: Mgr. Daniela Reľovská

V roku 2019 sme Vám priniesli správu o príprave libreta a scenára do novo-zrekonštruovaných priestorov barokového paláca na hrade Ľubovňa. Tohto roku sme pre Vás svedomito pracovali na príprave výstavy. Z dôvodu proti-pandemických opatrení sa palác nepodarilo pripraviť do želanej podoby. Múzeum však celoročne pracovalo a nepoľavilo.


Slávnostná kolaudácia barokového paláca sa uskutočnila 24. júna 2020

Palác Lubomirskych – príprava stálej výstavy

Začiatkom roka sa začalo s implementáciou libreta a scenára pri príprave novej stálej výstavy v barokovom paláci na hrade. Hlavnou myšlienkou pri príprave výstavy je, aby sa do prázdneho paláca „vrátil život.“ Tento rok sme pracovali predovšetkým na inštalačných a  „neviditeľných“ prvkoch, ktoré dotvoria atmosféru bez toho, aby im návštevník venoval veľa pozornosti. Interiéry barokového paláca sa doplnili o repliky historických závesov, ktoré boli pozorne vybraté na základe scenára a historického obdobia, ktoré budú miestnosti prezentovať.

Ukážka interiérov s replikami historických závesov

Ďalším významným prvkom bola spolupráca s lokálnym remeselníkom na výrobe drevených erbov rodín súvisiacich s palácom – rod Lubomirski, rod Raisz a rod Zamoyski.

S remeselníkmi sme pracovali aj na výrobe originálnych drevených maliarskych stojanov, na ktorých budú prezentované portréty majiteľov hradu a na výrobe zábran na ochranu zbierkových predmetov. Ďalšími položkami boli predmety, ktoré majú dotvoriť najmä atmosféru dolného podlažia barokového paláca. Dolné podlažie je zamerané najmä na účelné miestnosti ako kuchyňa, či sklad. Vystavené zbierkové predmety budú doplnené o repliky kuchynského a skladového náradia. V dolnom podlaží je naplánované aj lapidárium – Krása červeného mramora. V tomto lapidáriu budú umiestnené pamätné tabule súvisiace s obnovou hradu Ľubovňa za čias Lubomirských. V súvislosti s tým sa vyrábali kovové stojany na mieru pre každú tabuľu. Múzeum v zbierkovom fonde spravuje zvon Teodora Lubomirskeho z roku 1702. Pre tento zvon sa vyrobila  drevená zvonica, ktorá je inštalovaná v prízemí paláca.

V neposlednom rade múzeum spolupracovalo s Ústavom technológii a inovácii na príprave digitálneho prvku do výstavných priestorov hradu Ľubovňa. Návštevníci si teda počas prehliadky budú môcť pozrieť animáciu súvisiacu s históriou hradu v 18. storočí.

Súčasťou prípravy stálej výstavy boli aj sprievodné aktivity od vydania neperiodickej publikácie, cez sprievodné podujatie počas letnej turistickej sezóny až k príprave stálej výstavy, ktorého súčasťou je aj digitálny prvok spojený s históriou hradu.

Ilustrovaný sprievodca hradom Ľubovňa

Jednou zo sprievodných aktivít je aj vydanie Ilustrovaného sprievodcu hradom Ľubovňa, ktorý bude v predaji už čoskoro. Ilustrovaný sprievodca je v slovenskom a poľskom jazyku. A okrem sprievodu po hrade návštevníka prevedie aj po skanzene a ďalších turistických pamiatkach v okolí hradu Ľubovňa.

Otvorenie letnej turistickej sezóny (11. a 12. júl)

Otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade Ľubovňa zvyčajne prebieha koncom Apríla. Z dôvodu proti-pandemických opatrení bol hrad Ľubovňa pre návštevníkov uzavretý a podujatie sa nemohlo uskutočniť vo svojom obvyklom termíne. Súčasťou otvorenia sezóny je už každoročne aj slávnostná omša v priestoroch kaplnky Michala Archanjela. Tohto roku sa uskutočnila v online priestore aby sa jej mohli zúčastniť všetci návštevníci.

Otvorenie hradných brán sa z už spomínaných dôvodov posunulo na neskorší termín a podujatie sa uskutočnilo v júli. Počas akcie AKO EŠTE NEBOLO návštevníkov na hrade privítali remeselníci, ktorý prezentovali svoju prácu. Tóny barokovej hudby si návštevníci užívali počas prehliadky dolným hradom. Na III. hradnom nádvorí si návštevníci mohli pozrieť vystúpenie skupiny historického šermu Ricasso.

Hradné slávnosti na hrade Ľubovňa (14. – 16. august)

Hradné slávnosti na hrade sa z dôvodu aktuálnej situácie uskutočnili o mesiac neskôr, než vo svojom zvyčajnom termíne. Trojdňový program zameraný na prvého majiteľa hradu Ľubovňa z rodu Lubomirskych sa uskutočnil od 14. – 16. augusta 2020. Návštevníci si počas denných predstavení mohli pozrieť divadelné vystúpenie ochotníkov spolu s vystúpením skupiny historického šermu SARUS.

Nočná prehliadka na hrade Ľubovňa (14. august)

Súčasťou hradných slávností bola aj nočná prehliadka hradu Ľubovňa. Návštevníci si vo viacerých vstupoch prezreli divadelné predstavenie na tému Stať sa kráľom alebo nie?, ktoré bolo venované predposlednému majiteľovi hradu z rodu Lubomirskych – Stanislavovi Herakliovi Lubomirskemu.  Počas predstavenia sa predviedla aj skupina historického šermu SARUS so svojou ohňovou show. Záverom programu bola piesková show v podaní umelcov Centro Arte. Show bola pripravená na divadelné predstavenie od Stanislava Heraklia Lubomirskeho – Ermida alebo pastierska kráľovná.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.