Autor: PhDr. Dalibor Mikulík, Mgr. Daniela Reľovská

V roku 2019 Ľubovnianske múzeum pracovalo na príprave libreta a scenára expozície v paláci Lubomirskych. V novo-zrekonštruovaných priestoroch paláca sa postupne vytvorí stála výstava, ktorá sa bude riadiť dokončeným libretom a scenárom pripraveným pre túto expozíciu.

Barokový palác

Barokový palác dal postaviť starosta poľského zálohu Stanislav Lubomirsky (1583 – 1649). Stavba bola ukončená roku 1642. Palác zažil taktiež viacero prestavieb, ktorým vďačí za svoju končenú podobu. Spočiatku šlo o jednopodlažnú budovu pristavanú k severnému múru 2. hradného nádvoria. Z dôvodu statiky sa neskôr k palácu pristavalo ďalšie krídlo, ktoré má na svedomí konečný pôdorys paláca v tvare písmena L. Interiérové priestory sú zaklenuté valenými klenbami s výsečami a štukovou výzdobou, ktorá si prešla viacerými premaľbami aj za neskorších majiteľov.

Nová expozícia

Hlavným cieľom novej stálej výstavy je prezentovať zachované a reštaurované prvky architektúry a výzdoby. Zámerom je poukázať na členitosť paláca, pôvodné kamenné ostenia, odhalenie a prezentácia staro-nových priestorov (mnohé neboli dosiaľ známe a viditeľné ). V rámci exteriéru a interiéru paláca odprezentujeme pôvodné okenné a dverové vstupy/východy, ďalej rekonštrukcie drevených a kovových prvkov v stavbe. Téma paláca sa rozdelí na dve časti, pričom bude prezentované fungovanie paláca a služobníctva na hradnom panstve a taktiež rezidenčné miestnosti obývané bývalými majiteľmi hradu Ľubovňa (Lubomirsky, Raisz, Zamoyski).

Palác po rekonštrukcii obsahuje 14 miestností, ktoré budú sprístupnené návštevníkom hradu. Prvé podlažie sprístupní a poučí návštevníkov o staviteľoch barokového paláca – Stanislav a Juraj Lubomirsky. Taktiež ich prevedie stavebným vývojom a prestavbami tejto stavby. Chýbať nebudú ani priestory zameriavajúce sa na život a prácu služobníctva na hradnom panstve v podobe kuchyne a rôznych skladov.

Počas rekonštrukcie objektu sa na hornom podlaží odkrylo viacero významných a jedinečných architektonických prvkov, ktoré budú prezentované najmä v prvej fáze znovuotvorenia barokového paláca. Výstava sa sústredí na zvýraznenie architektúry a dekoračných prvkov (nástenných malieb). Miestnosti budú doplnené o textílie v podobe závesov a menšie zbierkové predmety, ktoré upozornia návštevníka na účel miestnosti. Zároveň návštevník nebude rušený danými predmetmi a tak bude mať jedinečnú možnosť vnímať priestor vo svojej podstate a čistote. V budúcnosti sa v 7 miestnostiach na hornom podlaží vytvoria miestnosti, ktoré budú viac sústredené na rezidenčný charakter paláca.

Súčasťou libreta a scenára sú aj grafické vizualizácie priestorov paláca v kombinácii so zbierkovými predmetmi, ktoré budú v budúcnosti dopĺňať dané miestnosti.

Obnova barokového paláca – Korzár Spiš

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.