ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKO SPIŠSKÝ ARCHÍV V LEVOČI – IV. ETAPA

Oblastné múzeum v Novom Sandeci v dňoch od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 realizuje projekt pod názvom Poloniká vo fondoch Štátneho archívu v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči – IV. etapa.

Zámerom projektu je pokračovanie výskumu realizovaného v rokoch 2015-2017 v rámci troch etáp projektu „Poloniká vo fondoch Štátneho archívu v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči”, ktorý bol financovaný poľským Ministerstvom kultúry a národného dedičstva. Zahŕňa v sebe vypracovanie súpisu archívnych dokumentov – poloník obsahujúcich záležitosti týkajúce sa sandecko-spišského pohraničia. V rámci IV. etapy budú objektom výskumu fondy týkajúce sa XIII. spišských miest a spišského starostovstva od 2. polovice XVI. do 1. polovice XVIII. storočia. Výsledkom výskumu bude vydanie 82 archívnych dokumentov s komentárom, ktoré obsahujú: historický úvod – vstup do problematiky, súpis poloník vrátane historických nadpisov a poznámok, prepis rukopisných textov v latinskom a staropoľskom jazyku, ako aj preklad z latinského jazyka na poľský a z poľského na slovenský jazyk. Publikácia bude doplnená o fotografickú dokumentáciu získanú počas predošlých výskumov. Dodatočne bude pripravená aj dočasná výstava prezentujúca projekt. Všetky výstupy projektu (publikácia a výstava) budú dostupné online. Projekt je realizovaný so slovenskými partnermi.  

„Financované zo zdrojov Ministra kultúry a národného dedičstva z Fondu Propagácie kultúry, ziskaných z doplatkov určených v hrách zahrnutých národným monopolom, v súlade s čl. 80 ods. 1 Zákona zo dňa 19. novembra 2009 o hazardných hrách.”

Publikácia: Opracowanie dokumentacyjne 82 archiwaliów z Archiwum Spiskiego w Lewoczy

Organizátor:

Hlavný partner: