17.3.2015 sme na základných školách v meste Stará Ľubovňa odovzdali deťom Detského sprievodcu po pamiatkach mesta Stará Ľubovňa.

Tento sprievodca bol vydaný Občianskym združením Priatelia hradu Ľubovňa v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom.

U žiakov základných škôl chceme aj týmto vybudovať vzťah k svojmu mestu a aby žiaci poznali pamiatky a významné objekty, ktoré kedysi v našom meste fungovali.

Žiaci spoznávajú pamiatky mesta Stará Ľubovňa spolu so strateným jabĺčkom Jonatánom, ktorému pomáhajú nájsť jeho miesto, domov.

Počas tejto dobrodružnej cesty Starou Ľubovňou spoznávajú historické objekty, ktoré plnia iný účel ako v minulosti.

Cieľom tejto edukačnej práce Občianskeho združenia a Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni je vzbudiť u žiakov a cez nich aj u ich rodičov a priateľov záujem o poznávanie histórie Starej Ľubovne.

DSC_0063 DSC_0074 DSC_0087 DSC_0116 DSC_0124 DSC_0152 DSC_0173 DSC_0180 DSC_0002 DSC_0011 DSC_0020 DSC_0056 DSC_0059