Autor: Mgr. Peter Žarnovský

Hrad Ľubovňa, mal, s väčšími, či menšími prestávkami, svojho vlastníka až do roku 1944. Poslednými súkromnými majiteľmi hradu bola poľská grófska rodina Zamoyski. Okrem hradu vlastnili aj okolité majetky a tiež kúpele vo Vyšných Ružbachoch. Najskôr hrad vlastnil gróf Andrej Zamoyski a po ňom jeho syn Ján Kanty. Obaja mali za manželky španielske princezné. Je veľmi zaujímavé, že obe bývali pod našim hradom. Manželkou grófa Andreja Zamoyskeho bola princezná Caroline de Bourbon a práve jej je venovaný nasledujúci krátky článok.

Narodila sa 20. marca 1856 ako dcéra grófa Františka de Paula de Trapani a arcivojvodkyne Márie Izabely de Bourbon, rodenej Habsburskej. Jej starým otcom bol František I., kráľ dvoch Sicílii, a preto od detstva používala titul princezná Dvoch Sicílii. So svojím manželom, grófom Andrejom boli do seba veľmi zaľúbení, o čom svedčí ich zachovaná korešpondencia, alebo tiež ručne písaná zbierka ľúbostných básní v taliančine. 18. novembra 1885 sa konal civilný sobáš grófa Andreja Zamoyského s princeznou Caroline de Bourbon v Paríži na radnici v Elysée. Manželia sa usadili v kaštieli pod hradom Ľubovňa a z ich spoločného manželstva sa narodilo osem detí – Mária Jozefa (1887-1961), František Jozef (1888-1948), Stanislav Kostka (1889-1913), Mária Izabela (1891-1952), Gašpar (1892-1893), Mária Terézia (1894-1953), Mária Karolína (1896-1952), Ján Kanty (1900-1961). Od roku 1892 do 1913 (s prestávkou v rokoch 1901-1907) bol ich vychovávateľom a učiteľom kežmarský katechéta Marián Blaha, ktorý sa neskôr stal banskobystrickým biskupom.

Princezná Caroline však zažívala so svojim manželom aj ťažké chvíle. Nepochybne, medzi ne patrilo aj úmrtie ich dvoch synov. Gašpara, ktorý zomrel ešte počas prvého roku života a Stanislava Kostku, ktorý vo veku 24 rokov ukončil svoj život pre nešťastnú lásku.

Manželia sa často zdržiavali v zahraničí, a to v Španielsku, Taliansku, na rodovom sídle v poľskom Podzamci alebo na juhu Francúzska v mestách Pau a Cannes. Po skončení 1. svetovej vojny sa rodina vybrala na rodové majetky do Podzamcza, kde sa starali o ich opravu. Karolína s dcérami v tomto čase podporovali miestnu nemocnicu. Do Starej Ľubovne sa vrátili až v roku 1922, keď sa z vojny vrátil najmladší syn Ján. Princezná Caroline po smrti svojho muža v roku 1927 žila vo Varšave a často cestovala na zimu do Cannes. Vo Varšave napokon 7. apríla 1941 vo veku 85 rokov zomrela. Pochovaná je v hrobke rehoľných sestier na cintoríne Stare Powązki.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni má vo svojom zbierkovom fonde vzácne predmety po španielskych princeznách žijúcich v podhradí. Tieto zbierkové predmety sú prezentované v Expozícií „Caroline a Isabell, princezné na hrade Ľubovňa.“ Vo vzťahu ku princeznej Caroline je v expozícií vystavovaný jej obraz. Ide o olejomaľbu v honosnom pozlátenom ráme. Na obraze je namaľovaná Caroline, princezná Dvoch Sicílii v staršom veku, v čase keď u bola vdovou. Obraz má rozmery 90×60 cm a  pochádza z 30. rokov 20. storočia. Jeho autorom bol maliar Oskar Stohandl. V pravom hornom rohu sú erby rodiny Zamoyski, aj kráľovskej rodiny de Bourbon.

Tento vzácny obraz, ale aj mnoho iných zaujímavých zbierok môžu návštevníci hradu Ľubovňa vidieť v spomínanej expozícií.