Dejiny poľsko-litovského štátu

Autor: Mgr. Radovana Rabíková

Každá krajina, región ale i mesto má svoju vlastnú históriu. Žijú svojim vlastným historickým životom. V mnohých prípadoch sa dejiny jednotlivých krajín a miest prepletajú, navzájom sa ovplyvňujú alebo spolu súvisia. Dejiny hradu Ľubovňa sú už od nepamäti späté s dejinami poľského kráľovstva. Je to predovšetkým kvôli jeho polohe, keď ako strážny hrad sprvoti dohliadal na bezpečný obchod medzi Uhorskom a Poľskom a neskôr, keď sa stal centrom územia, kde malo poľské kráľovstvo administratívne právomoci.  A hoci je to paradoxné, práve v období keď bolo územie zálohované a nespadalo pod jurisdikciu uhorského panovníka, zažíval hrad, mesto i jeho široké okolie najväčší rozmach.

V roku 1412 vznikom Spišského zálohu získava hrad politické, sociálne, hospodárske i kultúrne výhody. Do popredia sa dostáva predovšetkým počas pôsobenia významného poľského šľachtického rodu Lubomirskich. Starostovanie jednotlivých členov sa podpísalo na architektonickej i dejinnej mape hradu. Už tento rok si budú návštevníci hradu, môcť pozrieť, počas letnej turistickej sezóny, novozrekonštruovaný palác Lubomirskich.

My sa však v nasledujúcich riadkoch budeme zaoberať dobe, v ktorej títo muži žili, krajine ktorú hrdo bránili a ich historickým prínosom. Pretože čas, keď hrad hostil kráľov či poskytoval úkryt poľským korunovačným klenotom, mali kľúče od brány práve príslušníci rodiny Lubomirski.

Poľské korunovačné klenoty

Ako sa ale klenoty dostali až na Ľubovniansky hrad, čo tomu predchádzalo a aký bol vývoj udalostí v poľskom kráľovstve a akú úlohu v týchto časoch zohrával Juraj Sebastian Lubomirski? Najbližší spolupracovník kráľa, bojovník, spišský starosta a dedičný správca hradu Ľubovňa? Bol to práve on, kto priviezol klenoty na hrad a hostil tu poľského panovníka Jána Kazimíra. To však boli iba dôsledky, snahou historickej vedy je analyzovať príčiny. Preto sme pri príležitosti narodenia Juraja Sebastiana Lubomirskeho pripravili štúdiu o dobe a udalostiach, ktoré sa odohrávali na medzinárodnej scéne. Ako sa formovalo poľské kráľovstvo, čo sa udialo v predvečer švédskeho vpádu do Poľska a prečo sa insígnie poľského kráľa ocitli na území Starej Ľubovne?

To všetko sa dozviete v nasledujúcej mini sérií článkov. Príjemné čítanie.


Potopa – Dejiny poľsko-litovského štátu – CELÝ ČLÁNOK