PROJEKT POLONICA W ZASOBACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LEWOCZY – II ETAP

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w dniach 01.05.2016 do 31.12.2016 r. realizuje projekt pn. Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy – II etap.
Zadanie zakłada przeprowadzenie kwerend archiwalnych w Archiwum Państwowym w Lewoczy,  mających na celu pozyskanie, opracowanie i wykonanie dokumentacji fotograficznej znajdującego się tam zasobu archiwalnego dotyczącego poloniców obejmujących zagadnienia związane z pograniczem  sądecko spiskim. Pracą badawczą zostaną objęte kolekcje wytworzone w obrębie 13 miast spiskich i  starostwa spiskiego, które powstały w okresie nowożytnym. Podczas kwerend zostanie  wytypowanych 45 dokumentów archiwalnych. Na podstawie wyników kwerend zostanie  przygotowane opracowanie dokumentacyjne zawierające spis poloniców wraz z opisem obejmującym  proweniencję, datację, tłumaczenia z łaciny na język polski wraz z krótką charakterystyką źródeł.  Całość uzupełni dołączony materiał fotograficzny z przeprowadzonych kwerend, zapisany na płytach  DVD.
“Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy” – projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w ramach programu MKiDN: Dziedzictwo Kulturowe; priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

“Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy” – projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w ramach programu MKiDN: Dziedzictwo Kulturowe; priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

 ORGANIZÁTORI

logo1

logo2

SPOLUORGANIZÁTOR

logo_LM