PROJEKT POLONICA W ZASOBACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LEWOCZY – III ETAP
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w dniach 01.04.2017 do 31.12.2017 r. realizuje projekt pn. Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy – III etap.

 

Zadanie zakłada kontynuację działań realizowanych w poprzednich dwóch projektach “Polonica w  zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy” dofinansowanych przez MKiDN, poprzez wydanie edycji i tłumaczenia źródeł pozyskanych w ramach prowadzonych poprzednio kwerend archiwalnych w Archiwum Państwowym w Lewoczy, obejmującej zbiór 16 sandecjanów. Na opracowanie złożą się pełne przepisane z rękopisu teksty łacińskie wraz z całościowymi tłumaczeniami tych tekstów z języka łacińskiego na język polski, opatrzone wstępem oraz przypisami przygotowanymi przez historyków i dwóch filologów klasycznych. Całość uzupełni materiał fotograficzny opracowanych archiwaliów. Pracą badawczą zostaną objęte dokumenty dotyczące zagadnień polityczno-społeczno-gospodarczych na pograniczu sądecko-spiskim. Edycja i tłumaczenie sandecjanów zostanie wydane w  nawiązaniu do obchodów 725-lecia lokacji Nowego Sącza. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z  dwoma Muzeami słowackimi.

 

Spotkanie promujące wydawnictwo: 26 listopada 2017 r.

 

Organizatorzy:

logo1                     Obrázok1

 

“Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy” – projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w ramach programu MKiDN: Dziedzictwo Kulturowe; priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

 

Współorganizatorzy:

logo_LM_PSK

ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM – HRAD V STAREJ ĽUBOVNI

spis
MÚZEUM SPIŠA W SPISKIEJ NOWEJ WSI