Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného systému na rok 2011 poskytlo zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na tieto projekty:

1. Portrét Karolíny Zamoyskej de Burbon – akvizícia/nákup zbierkových predmetov, číslo žiadosti: MK-3 2464/2011/2,4

– dotácia MKSR predstavovala 1800 €
– spolufinancovanie Ľubovnianskeho múzea 200 €
– celková suma projektu: 2000 €

Vecné vyhodnotenie

2. Archeologický výskum III. nádvoria hradu Ľubovňa , číslo žiadosti: MK-2289/2011/1.1

– (číslo ÚPZF 975/), Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa na spracovanie archeologického výskumu pri dodržaní podmienok daných Krajským pamiatkovým úradom v Prešove

– dotácia MKSR: 7000 €
– spolufinancovanie Ľubovnianskeho múzea: 415 €
– celková suma projektu: 7415 €

Vecné vyhodnotenie

3. Vojaci od božieho hrobu – reštaurovanie plastík, číslo žiadosti: MK-2465/2011/2.2

– reštaurovanie dvoch plastík – vojaci od božieho hrobu: socha zbrojnoša s erbom ev. č. 507/80, socha zbrojnoša s kopiou ev. č. 508/80

– dotácia MKSR: 14000 €
– spolufinancovanie Ľubovnianskeho múzea: 1004 €
– celková suma projektu: 15004 €

Vecné vyhodnotenie

4. Zakúpenie technického vybavenia pre konzervatórske pracovisko, číslo žiadosti: MK-3250/2011/2.2

– zakúpenie digestora pre konzervátorské pracovisko

– dotácia MKSR: 3300 €
– spolufinancovanie ÚPSK: 202 €
– celková suma projektu: 3502 €

Vecné vyhodnotenie

5. Zabezpečenie ochrany exponátov a architektúry v (hornom) hrade Ľubovňa v Starej Ľubovni, číslo žiadosti: MK-3 3104/2011/2.3

– zavedenie kamerového bezpečnostného systému v hrade Ľubovňa v Starej Ľubovni (v časti “horný hrad”)

– dotácia MKSR: 6100€
– spolufinancovanie ÚPSK: 903 €
– celková suma projektu: 7003 €

Vecné vyhodnotenie