Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného systému na rok 2011 poskytlo zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na tieto projekty:

1. Konzervovanie a reštaurovanie vyrezávaných stropných trámov a zakončení zrubov, číslo žiadosti: MK-3799/2012/2.2

– dotácia MKSR predstavovala 2800€
– spolufinancovanie Ľubovnianskeho múzea 6175€
– celková suma projektu: 8975€

 

2. Zabezpečenie a ochrana zbierkových predmetov v depozitári kníh a archívneho materiálu Ľubovnianskeho múzea , číslo žiadosti: MK-3 4638/2012/2.3

– Nákup účelového mobiliáru na odborné uloženie zbierkových predmetov, archívneho materiálu, kníh (posuvné skrine, zásuvkové skrine a regály), nákup ochranných a archivačných obalov na zbierkové predmety.

– dotácia MKSR: 4000 €
– spolufinancovanie Ľubovnianskeho múzea: 225 €
– celková suma projektu: 4225 €

 

3. Reštaurovanie bočného oltára Panny Márie z kaplnky sv. Michala Archanjela na hrade Ľubovňa, číslo žiadosti: MK-4159/2012/2.2

– dotácia MKSR: 1400 €
– spolufinancovanie Ľubovnianskeho múzea: 895 €
– celková suma projektu: 18795€

 

4. Debarierizácia hradu Ľubovňa pre nevidiacich a slabozrakých, číslo žiadosti: MK-4293/2012/6.3

– pripraviť a vydať neperiodickú publikáciu v braillovom písme na podporu kultúry osôb so zrakovým postihnutím

– dotácia MKSR: 1500 €
– spolufinancovanie ÚPSK: 100€
– celková suma projektu: 1600€

 

5. Šľachitcké rody na hrade Ľubovňa, číslo žiadosti: MK- 4363/2012/2.2

– vydanie publikácie o šľachtických rodoch pôsobiacich na hrade Ľubovňa

– dotácia MKSR: 3000€
– spolufinancovanie ÚPSK: 300€
– celková suma projektu: 6300€

 

6. Archeologický výskum studne na III. nádvorí hradu Ľubovňa , číslo žiadosti: MK- 4749/2012/1.1

– ÚZPF č. 975/0, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa

– Na vypracovanie archeologického výskumu pri dodržaní podmienok daných krajským pamiatkovým úradom (realizácia prác, dokumentácia)

– dotácia MKSR: 4200€
– spolufinancovanie ÚPSK: 450€
– celková suma projektu: 4650 €

 

7. Bitka o hrad Ľubovňa medzi Omodejovcami a kráľovskými vojskami, číslo žiadosti: MK- 5441/2012/3.2

– Realizácia sprievodných kultúrnych aktivít (rekonštrukcia bitky o hrad Ľubovňa, šermiarske vystúpenia, nočná prehliadka hradu a ďalšie) počas Stredovekých hradných slávností na hrade Stará Ľubovňa

– dotácia MKSR: 5000€
– spolufinancovanie ÚPSK: 750 €
– celková suma projektu: 5750€

Vecné vyhodnotenie