Autorka: Mgr. Františka Marcinová, PhD.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni je zbierkotvornou inštitúciou v regióne severného Spiša a Šariša. Vo svojej činnosti sa zameriava na všetky predmety, ktoré dokumentujú život v regióne. Umenie je neodmysliteľnou súčasťou ľudského života, čoho dôkazom je aj množstvo umeleckých diel, ktoré vznikajú aj v našom regióne. I keď zbierkotvorná činnosť umeleckých diel je skôr parketou pre kolegov z galérií, rozhodli sme sa získať niekoľko obrazov aj do našich zbierok. S kolekciou obrazov regionálnych umelcov začalo Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni už v 70., 80. a 90 rokoch. V tomto období sa do zbierkového fondu dostali obrazy domácich umelcov (Juraj Sarvaš, Karol Thiry, Peter Sokol), ale aj umelcov, ktorých tvorba je spojená s okresom Stará Ľubovňa (Juraj Daňo, či Ladislav Zozuľák). V roku 2014 sa odborní pracovníci Ľubovnianskeho múzea rozhodli pokračovať v získavaní kolekcie najmä domácich umelcov. Vzhľadom na obohatenie o ďalších umelcov boli oslovení predovšetkým tí, ktorých diela sa v zbierkovom fonde nenachádzajú. Keďže umelecká tvorba oslovených je bohatá, boli vybrané iba diela, ktoré zobrazujú Hrad Ľubovňa. Ponuku múzea prijali domáci umelci (Hubert Čepiššák, Oliver Suchý, František Turcsányi, Vincent Kaleta, Stanislav Kaleta a Pavol Pluta). Umelci sú známi nielen na domácej, ale aj na zahraničnej umeleckej scéne. Na prvý pohľad totožná téma hradu v rukách umelcov vynikla u každého osobitým spôsobom. Sme veľmi radi, že môžeme prezentovať takéto diela a dúfame, že budeme mať možnosť rozšíriť kolekciu aj o ďalších regionálnych umelcov.