Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, exkluzívne, počas letnej turistickej sezóny, vystavuje v  hradnej kaplnke sv. Michala archanjela na hrade Ľubovňa relikviár s relikviou sv. Raymunda z Portella.

Relikvia španielskeho svätca sa dostala  na hrad Ľubovňa vďaka manželke grófa Jána Zamoyského, španielskej princeznej Izabele de Borbón y Borbón. Princezná Izabela bola španielskou korunnou infantkou a jej manžel bol posledným súkromným majiteľom hradu Ľubovňa. Bola to veľmi zbožná, a napriek svojmu kráľovskému pôvodu, skromná žena.  Manželia sa často zdržiavali v kaštieli pod hradom.

Izabela sa narodila 16. októbra 1904. Jej matkou bola princezná Mária Mercedes (dcéra španielskeho kráľa Alfonza XII. a sestra španielskeho kráľa Alfonza XIII,), ktorá však pri Izabelinom pôrode zomrela. Sv. Rajmund je považovaný za patróna rodičiek, preto je nespochybniteľné, že Izabela si relikviu tohto svätca priviezla práve zo španielskeho kráľovského dvora.  Relikviu tvorí malá časť svätcovej kosti. Relikvia je uložená v zasklenom, oválnom, zdobenom medailóne a otváracej krabičke. Na jej veku je španielska kráľovská koruna a bourbonovské ľalie. Táto vzácna relikvia sa prostredníctvom španielskej korunnej princeznej dostala až na hrad Ľubovňa. Návštevníci ju môžu vidieť v sakristii hradnej kaplnky sv. Michala Archanjela.

O živote sv. Raymunda:

V katolíckej cirkvi je zakorenená hlboká úcta k svätým už od počiatkov kresťanstva. Častiam tiel svätcov, alebo aj ich odevu pripisuje kresťanská tradícia nadpozemskú silu. Daný svätec mal človeka chrániť, prípadne orodovať za jeho modlitby a prosby. Rovnako je to aj v prípade svätého Rajmunda.

Svätý Rajmund sa narodil okolo roku 1200 v mestečku Portella pri Barcelone. Už jeho samotné narodenie bolo zázrakom. Rajmundova matka totiž zomrela počas pôrodu. Keď ženy umývali jej telo, všimli si, že sa dieťa v nej hýbe. Celú situáciu vyriešil brat nebohej, keď mečom rozrezal žene brucho a priviedol tak chlapca na svet. Po tomto netradičnom „cisárskom reze“ dostal chlapec meno Rajmund, (po španielsky Ramón), s prímením „Nonnatus,“ čo znamená „Nenarodený.“ Napriek komplikáciám pri pôrode sa chlapec normálne vyvíjal a prejavilo sa u neho veľké nadanie na učenie.

Mladý Rajmund vstúpil do rehole mercedárov v roku 1224. Bolo to v čase, kedy bola veľká časť dnešného Španielska pod nadvládou maurov.  Práve rehoľa mercedárov sa venovala vykupovaniu kresťanských otrokov z moslimského zajatia. Toto poslanie plnil aj mladý Rajmund. Okrem toho cestoval aj do Ríma, kde mal vybaviť dôležité rehoľné záležitosti. Po svojom návrate pôsobil v Alžírsku, kde opäť vykupoval kresťanov z otroctva. Dokonca, raz keď nemal peniaze na oslobodenie istého muža, sám namiesto neho išiel dobrovoľne do otroctva. Aj tu však pokračoval v ohlasovaní evanjelia a v rámci možností si plnil kňazské povinnosti. To sa však nepáčilo maurom, ktorí ho chceli umlčať tak, že mu žeravým klincom prebili pery a zavesili mu na ústa kladku. Až po ôsmich mesiacoch sa jeho spolubratom podarilo vyslobodiť ho. Keď sa vtedajší pápež Gregor IX. dozvedel o jeho hrdinstve, vymenoval ho za kardinála a povolal do Ríma, aby bol jeho poradcom. Avšak počas cesty pri mestečku Cardone dostal vysokú horúčku, ktorej 31. augusta 1240 podľahol. Je pochovaný v miestnom kostole sv. Mikuláša v Cardone.

Patrocínium:

Vďaka zázračným okolnostiam, ktoré sprevádzali jeho narodenie sa stal patrónom tehotných žien, pôrodných asistentiek, pestúnok, orodovníkom proti popôrodným ťažkostiam šestonedieľok. Taktiež je patrónom nespravodlivo obžalovaných.