Autor: Mgr. Daniela Reľovská

V uplynulom roku naše múzeum usilovne pracovalo na príprave novej výstavy v zrekonštruovaných priestoroch paláca Lubomírskych. Súčasťou príprav bolo ošetrovanie, konzervovanie a v neposlednom rade reštaurovanie zbierkových predmetov a obrazov. Výstava je doplnená aj o zreštaurované pohovky, ktoré po príchode z Digitalizačného centra boli umiestnené v barokovom paláci.      

Obidve pohovky výborne prezentujú nábytkovú kultúru šľachty v 19. a 20. storočí. Reštaurátorské práce prebiehali v demontovanom stave, pričom práce vykonávalo viacero odborníkov. Jeden tím odborníkov sa zameral na drevené prvky pohovky, zatiaľ čo ďalší tím usilovne pracoval na obnovení čalúnenej látky.

Červená pohovka

Červená pohovka je v súčasnosti umiestnená v loveckom salóne. Prezentuje nábytkovú kultúru 19. storočia. Tento typ pohovky s vysokým operadlom bol veľmi obľúbený v meštianskom prostredí a vlastnilo ho viacero domácností. Pohovka mala poškodenú najmä sedaciu časť, v ktorej sa našlo už zoschnuté hniezdo vtákov. Reštaurovanie bolo v tomto prípade viac než potrebné. Detailná práca reštaurátorov sa prejavila aj na drevených prvkoch, ktoré na niektorých častiach absentovali.

Lovecký salón v barokovom paláci

Modrá leňoška

Modrá leňoška je výborným doplnkom v krištáľovej sále, ktorá prezentuje nábytkovú kultúru 20. storočia, kedy popri obľúbených historizmoch prichádzali do módy už aj nové umelecké smery. Leňoška mala na sebe druhotnú látku, ktorá sa počas reštaurovania sňala a tak sa odhalilo pôvodné čalúnenie.

Pohovka v krištáľovej sále

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

“NeLeňoška”

Pozrite si postup práce reštaurátorov z Digitalizačného centra Múzea SNP v článku: