Mgr. Daniela Reľovská

Jednou z hlavných činností múzeí je ochrana zbierkových predmetov, ktoré má v správe. Ľubovnianske múzeum za posledné roky dalo odborne zreštaurovať viacero zbierkových predmetov z depozitára umeleckej histórie. Rok 2018 sa v tomto nelíšil. Dalo sa zreštaurovať 6 umeleckých diel. Medzi nimi tri obojstranné maľby vyňaté z cirkevných zástav, ktoré svojim zreštaurovaním významne obohatili už existujúcu kolekciu malieb tohto druhu. Ďalšími dvoma dielami boli dve maľby od amerického maliara Johna M. Kanyana pôsobiaceho v 1. polovici 20. storočia v Pennsylvánii. Na maľbe zobrazujúcej Krista medzi ružami je podrobná signatúra autora s datovaním. Poslednou maľbou, ktorej sa roku 2018 dostalo odborného ošetrenia bola štúdia koňa z roku 1862.

Autorom reštaurátorských prác Mgr. art. Martin Mišovič.

Štúdiu koňa a taktiež aj maľbu zobrazujúcu Pannu Máriu si môžete pozrieť na výstave Le Femme Fatale hradu Ľubovňa už len do 30. Septembra 2019. Ďalšie zreštaurované diela si máte možnosť pozrieť v otvorenom depozitári umeleckej histórie.

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.