Sandecko – spišské zošity

Zeszyty Sądecko – spiskie sú medzinárodný vlastivedný zborník, ktorý vydávajú Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni a Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Je to ročenka, ktorá vychádza už 10 rokov.

Všetky štúdie, články a materiály publikované v tejto ročenke sa týkajú regiónov Spiš a Sandecko. Oba regióny ležia na pohraničí svojich krajín, Spiš na severe Slovenska a Sandecko na juhu Poľska. Vzájomná spätosť a spolupráca v týchto regiónoch je známa už od čias stredoveku.

To pretrvalo až dodnes a v oblasti kultúry je veľmi pekným príkladom práve spolupráca Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni a Muzea Okręgowego w Nowym Sączu. Odborní pracovníci oboch múzeí, ale aj iní odborníci z oboch krajín, uverejňujú v tejto ročenke výsledky svojich výskumov z oblasti archeológie, histórie, etnografie a múzejníctva.

Vydania zošitov v PDF podľa ročníkov:

obal

2016
zväzok 9.

zeszyty-spiskie-t-8_ok-1

2014
zväzok 8.

zeszyty-spiskie-t-7_ok-1

2012 – 2013
zväzok 7.

zeszyty-spiskie-t-6_ok-1

2011
zväzok 6.

zeszyty-spiskie-t-5_ok-1

2010
zväzok 5.

zeszyty-spiskie-t-4_ok-1

2009
zväzok 4.

zeszyty-spiskie-t-3_ok-1

2008
zväzok 3.

zeszyty-spiskie-t-2_ok-1

2007
zväzok 2.

zeszyty-spiskie-t-1_ok-1

2006
zväzok 1.