Autorka: Mgr. Marcinová Františka PhD.

Vianočné obdobie je tradične obdobím plnenia snov. Pracovníci Ľubovnianskeho múzea – hradu majú už niekoľko rokov sen vytvoriť monografiu mesta Stará Ľubovňa, ktorá predstaví mesto nie len „pšichodžuncim“ ale aj domácim obyvateľom.

Dňa 4. 12. 2014 sa v priestoroch Ľubovnianskeho múzea – hradu stretol odborný tím autorov i spoluautorov, ktorí sa pričinia k tomu, aby sa sen stal skutočnosťou. V roku 2016 Ľubovnianske múzeum – hrad oslávi 60 rokov od svojho založenia. Ako darček pre seba i všetkých obyvateľov, rodákov i sympatizantov Starej Ľubovne pripravuje múzeum monografiu venovanú mestu Stará Ľubovňa. Mestu, ktoré v priebehu dejín zastávalo významné postavenie nie len v dejinách Uhorska, Slovenska, ale aj celej Európy, či celého sveta. Monografia bude zahŕňať informácie o meste Stará Ľubovňa ako geograficko-hospodárske podmienky, archeológia, dejiny, etnografia, či významné osobnosti mesta. Na tvorbe monografie sa podieľajú pracovníci Ľubovnianskeho múzea – hradu: PhDr. Dalibor Mikulík, Mgr. Monika Pavelčíková, Mgr. Eduard Laincz, Mgr. Peter Žarnovský, Mgr. Zuzana Kasenčáková, Mgr. Františka Marcinová, PhD, Mgr. Mária Hudáková. Okrem pracovníkov múzea doplnili autorský kolektív významní odborníci a pamätníci ako Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., JUDr. Vladimír Dlugolinský, Mgr. Marta Kučerová, či nestor historiografie v Starej Ľubovni PhDr. Michal Murcko.

Ľubovňa, Ľubovňa mesto starodávne … odkry nám svoje tajomstvá, aby sa všetci spolu s nami mohli potešiť z krás, ktoré ponúkaš. Veríme, že sa nám tento počin podarí a tešíme sa na rok 2016, kedy knihu uvedieme do života. Zároveň Vás prosíme, ak by ste vedeli pomôcť, predovšetkým obrazovým materiálom, k vylepšeniu našej monografie, aby ste nás kontaktovali na e-mail: info@hradlubovna.sk alebo telefonicky +421 52 43 224 22. Vopred ďakujeme.