SPIREPO

Historické povedomie ako predpoklad prehlbovania spišského regionálneho povedomia.

PL-SK

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Projekt “Historické poznanie ako predpoklad prehlbovania spišského regionálneho povedomia” (SPIREPO) realizuje Ľubovnianske múzeum v spolupráci s múzeom v Niedzicy. Jeho hlavnou náplňou je zorganizovanie medzinárodnej konferencie Spiš v 12. a 13. storočí (2009), seminára o hradoch Ľubovňa a Niedzica (2011), vydanie zborníka s príspevkami z konferencie i seminára (2010), vydanie publikácií o hradoch Ľubovňa a Niedzica (2011). Cieľom projektu je prehĺbiť regionálne povedomie obyvateľov Spiša.

Vyhodnotenie projektu SPIREPO

PDF: PL | SK

Ľubovnianske múzeum realizovalo v rokoch 2009 – 2011 projekt SPIREPO. Jeho štyrmi kľúčovými aktivitami bolo zorganizovanie medzinárodnej konferencie k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Spiši (Žakovce, 2009), vydanie zborníka Spiš v 12. a 13. storočí (Stará Ľubovňa, 2011), zorganizovanie medzinárodného seminára o hradoch Ľubovňa a Nedeca (Niedzica, 2011) a vydanie vedecko-populárnej publikácie Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec (Stará Ľubovňa, Niedzica, 2011). Všetky aktivity sa podarilo realizovať počas trvania projektu (2009 – 2011). Jeho hlavným partnerom bolo Ľubovnianske múzeum, partnerom na poľskej strane Múzeum v Nedeci.