Autor: Mgr. Daniela Reľovská, Adriena Krzeminská

Poľovníctvo

Od roku 1952 je na Slovensku mesiac Apríl oslavovaný ako mesiac lesov. Súčasťou lesného života je aj poľovníctvo. Lov bol od praveku jedným zo základných spôsobov zaobstarávania potravy. S vývojom spoločnosti sa postupne stával exkluzívnejšou záľubou, až sa stal výsostným právom šľachticov. Prvý zákon o poľovníctve bol vydaný v roku 1729 španielskym kráľom Karolom III. V ňom sa myslelo aj na ochranu zvery napr. pred lovom boli chránené gravidné zvieratá. V  19. storočí mohli páni poľovať najmä na svojich pozemkoch.

Obraz po reštaurovaní
Poľovník

Dobrý poľovník potreboval viacero vecí, bez ktorých sa nemohol obísť. Prvoradý bol dobrý kôň, vycvičené psy, prípadne sokoly alebo iné dravé vtáky. Poľovník musel vlastniť kvalitnú zbraň, no aby niečo trafil, potreboval najmä dobrú mušku. Poľovníctvo bola náročná záľuba, najmä čo sa týka fyzickej záťaže. Lovec mal byť športovo založený s dobrou kondíciou, zručný pri jazde na koni a narábaní so zbraňou. Medzi vášnivých poľovníkov patrili aj vlastníci hradu: Juraj Félix Raisz, Andrej či Ján Kanty Zamoyski.

Zbierka mesiaca apríl

Ľubovnianske múzeum vo svojich zbierkach uchováva viacero predmetov súvisiacich s touto záľubou. Jedným z nich je aj obraz Stredovekého poľovníka – Jägra, ktorý si v posledných týždňoch prechádzal procesom reštaurovania.  Zobrazenie poľovníka je rozdelené do dvoch plánov. V prvom pláne je vyobrazený poľovník trúbiaci na trúbku. Stojí nad mŕtvym jeleňom a trúbením oznamuje úspešný lov. Poľovník je odetý do hnedej kožušinovej vesty, pod ktorou má košeľu s rukávmi červenej farby. Na hlave má dobovú poľovnícku čiapku so zvieracou kožušinou. Poľovník v pravej ruke drží oštep s červeným lemovaním. V opasku má zastrčený meč s ozdobnou rukoväťou a dýku.

V druhom pláne je zobrazený les, ktorý obklopuje poľovníka. Pod jeho nohami sa v kroví nachádza usmrtený jeleň. Les je namaľovaný tmavšími zemitými tónmi farieb, ktoré dovoľujú vyniknúť postave poľovníka.

Obraz bol značne poškodený depozitnými znečistením, krakelážou, stmavnutým lakom a plesňou. Obraz sa odlepoval od plátenej podložky, na farbotlači boli výrazné olejové fľaky a zvyšky zlátenky z rámu. Obraz bol počas reštaurovania vydezinfikovaný a chýbajúce miesta doplnené čiarkovanou retušou.

Dnes už obraz dopĺňa Lovecký salón v novo-otvorenom paláci Lubomirských na hrade Ľubovňa a vy si ho môžete pozrieť počas aktuálnych otváracích hodín.

Ako sa tvorili nové expozície v barokovom paláci hradu Ľubovňa, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou?
Dozviete sa to v našom ďalšom článku.