Fašengi, fošong, puščaňa…

Autor: Mgr. Katarína Babčáková, PhD. Od Libera po Zapusty Fašiangy tvoria súčasť záveru zimného kalendárneho obradového cyklu. Je to obdobie medzi sviatkom Troch kráľov a Veľkým pôstom, ohraničené pohyblivým dátumom Popolcovej stredy u rímskokatolíkov a Čistého pondelka u gréckokatolíkov a pravoslávnych. U rímskokatolíkov sa od 7. storočia obdobie predveľkonočného Veľkého pôstu začína dňom zvaným Popolcová [...]