Príbeh zbierky III.

Autor: Mgr. Františka Marcinová, PhD. Ochrana zbierkového fondu Základnou činnosťou každého múzea je zbierať, spracovávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne a historické dedičstvo v podobe zbierkových predmetov. Predošlé časti Príbehu zbierky predstavili „narodenie zbierky“ a udelenie „krstného listu“ a „občianskeho preukazu“. Predmet bol prijatý do múzea (akvizícia) a múzejná dokumentácia mu vdýchla dušu. Tým sa predmet stáva živým. Život zbierkových [...]