Autor: Mgr. Natália Špesová

Jednou z hlavných aktivít Ľubovnianskeho múzea je aj vedecko-výskumná činnosť. V oblasti etnografie sa múzeum v roku 2019 zameralo na záchranný terénny výskum predsvadobných a svadobných obyčají a obradového folklóru vo vybraných lokalitách okresu Stará Ľubovňa.

Vzhľadom na multietnický a multireligiózny charakter horného Spiša, na ktorého časti sa rozprestiera aj okres Stará Ľubovňa, bolo zámerom výskumu zachytiť podobu tradičnej svadby v lokalitách, ktoré sú obývané etnickými skupinami a národnostnými menšinami. Ako výskumné lokality boli vybrané susedné obce Litmanová a Kamienka, v ktorých žije prevažná časť obyvateľov rusínskej národnostnej menšiny, ďalej obce Chmeľnica a Lomnička, ktoré v minulosti boli alebo sú obývané karpatonemeckým obyvateľstvom. Treťou skupinou sú opäť susedné obce Lacková a Vyšné Ružbachy obývané etnickou skupinou Goraľov v povodí rieky Poprad.

Výskumu v obci Litmanová, ktorý sa uskutočnil od 10. mája do 20. mája 2019, sa spolu s pracovníkmi múzea zúčastnili aj študenti a pedagógovia 1. ročníka Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína v Nitre. Obec Litmanová ako výskumná lokalita pre študentov bola vybraná zámerne. Ukrytá v horách v okrajovej časti Spiša na hranici s Poľskom bola vždy tak trochu izolovaná od ostatných obcí a mesta Stará Ľubovňa. To je aj dôvod, prečo sa v Litmanovej až do polovice 20. storočia zachovali archaické prejavy v rôznych oblastiach tradičnej ľudovej kultúry, svadobné obyčaje nevynímajúc. Navyše, domáci litmanovské zvyky odovzdávané z generácie na generáciu veľmi dobre poznajú, vážia si ich a snažia sa ich zachovávať aj pre budúce pokolenia.

Študenti a pedagógovia spolu s pracovníčkami múzea strávili v obci 10 dní, počas ktorých sa stretávali s miestnymi ľuďmi, zhovárali sa s nimi, načúvali im, zúčastňovali sa na miestnych aktivitách, fotografovali a zaznamenávali si rôzne cenné informácie a poznatky. Čím viac sa dostávali pod kožu každodennosti obyvateľov, tým viac sa im otvorili a poodhalili niečo zo svojich zažitých spomienok. „Každá obec je niečím výnimočná a špecifická. No  musím priznať, že Litmanová bola pre nás naozaj mimoriadna a osobitá – a to najmä vďaka srdečnosti a ústretovosti jej obyvateľov a obyvateliek, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Niektoré stretnutia a momenty sú pre nás nezabudnuteľné a neopakovateľné,“ spomína na výskum Mgr. Miriama Bošeľová, PhD. odborná asistentka z Katedry etnológie a folkloristiky.

Študenti v obci mapovali priebeh svadobného obyčajového cyklu, no v rámci toho sa niektorí zamerali aj na vybrané témy. Študentka Romana Mačicová sa pri výskume zamerala na tradičné a súčasné podoby ľudového odevu v obci s dôrazom na svadobný obradový odev: „Ľudia tu svoje poklady „šanujú“ a vedia, že nikde inde nič také ako u nich nenájdete. Vážia si tradičnú ručnú prácu svojich predkov a niektorí v nej pokračovali a zachovali až do súčasnosti, v obci sa dodnes tká na krosnách, ručne šije a vyrábajú sa party. Odev sa tu nestal len javiskovým kostýmom na vystúpenia miestnej skupiny, ale je živou súčasťou miestnej kultúry pri každej vhodnej príležitosti.“ Priebeh výskumu si pochvaľuje aj vedecko-výskumná pracovníčka Katedry etnológie a folkloristiky Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.: „Výskumov so študentami sa ako pedagogička zúčastňujem už viac ako 20 rokov a čo sa týka prístupu ľudí k nám bola táto obec jednoznačne najústretovejšia a najotvorenejšia. Litmanová ma očarila predovšetkým veľmi milými ľuďmi, ale i prekrásnym prostredím.“

V druhej polovici roka 2019 plánujeme pokračovať v terénnom výskume v ďalších lokalitách, ako Lomnička, Chmeľnica, Kamienka, Lacková a Vyšné Ružbachy.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.