Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni v roku 2017 obnovuje vybavenie depozitárneho priestoru.

Po úspešnej obnove depozitára odevu, liturgických odevov a obuvi múzeum s finančnou podporou Fondu na podporu umenia obnovilo aj vybavenie depozitára umeleckej histórie.

V depozitári sa nachádza viac ako 1400 zbierkových predmetov, najčastejšie ide o maľby, farbotlače, ale aj plastiky.

V mesiacoch október-november 2017 bola uskutočnená montáž nových skríň, v mesiaci december boli do skríň uložené zbierkové predmety a teraz prebieha evidencia, kontrola a odborná prehliadka depozitára odborne spôsobilými osobami na reštaurovanie malieb. nakoľko plánujeme niektoré maľby reštaurovať.

Tu si môžete pozrieť video z priebehu montáže skríň. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (17-542-03581)

FPU_logo_WEB