Tatári porazení v bitke pri Podolínci (1288)

Prvá písomná zmienka o obci Nová Ľubovňa (1308)

Kastelánom hradu Ľubovňa sa stal Tomáš Szécsényi (1313)

Majiteľom hradu Ľubovňa sa stal Filip Drugeth (1323)

Vlastníkom hradu Ľubovňa sa stáva Viliam Drugeth (1328)

Ľubovniansky hrad s panstvom sa stáva majetkom Imricha z Perína (1408)

Zomrel Zawisza Czarny, prvý spišský starosta (1428)

Boje medzi Štefanom Rozgonyim a Petrom Szafrancom o zálohované územia (1438 – 1439)

Na hrade Ľubovňa sa stretli Kazimír Jagiełło s benátskym vyslancom Abrózom Contarinim (1473)

Spišským starostom sa stal Peter Kmita (1478)

Potvrdenie privilégií pre Starú Ľubovňu uhorským panovníkom Vladislavom II. Jagelonským (1508)

Začiatok vedenia mestskej knihy Starej Ľubovne (1518)

Ľubovňania nechali na hrade postaviť baštu (rondel) (1528)

Starú Ľubovňu a okolie postihli veľké záplavy (1528)

Žigmund I. Starý udelil mestu Stará Ľubovňa privilégium oslobodenia od platenia starých mýt a ciel po celom Poľsku (1533)

Správcom hradu Ľubovňa sa stal Ján Boner (1553)

Hrad Ľubovňa vyhorel (1553)

Sebastián Lubomirski sa stáva majiteľom Spišského starostovstva (1593)

Zaradenie hradu Ľubovňa medzi 6 pevností, ktoré mali byť udržiavané na náklady poľského štátu (1658)

Návšteva Jána III. Sobieskeho na hrade Ľubovňa po víťaznej bitke pri Viedni (1683)

Vyhotovenie zvona v hradnej kaplnke sv. Michala Archanjela (1708)

Uväznenie Mórica Beňovského vo veži hradu Ľubovňa (1768)

Narodenie Júliusa Raisza (1813)

Garbiari v Starej Ľubovni založili vlastný cech (1843)

Vybudovanie železničnej trate z Popradu do Podolínca (1893)

Vznikol ženský židovský spolok (1903)

Vznikol poľovnícky spolok (1913)

Narodenie najmladšej dcéry Jána a ISabelly – Márie Terézie Zamoyskej (1938)

Sprístupnenie hradnej veže (2003)

 

Spracovala: Mgr. Františka Marcinová, PhD., dokumentátorka, archivárka.