Mgr. Františka Marcinová, PhD., Mgr. Barbora Šumská

Zbierkový fond

Ľubovnianske múzeum – hrad už niekoľko rokov systematicky pracuje na zlepšení podmienok pre uchovanie predmetov vo svojom zbierkovom fonde. V roku 2014 bola zrekonštruovaná administratívna budova Ľubovnianskeho múzea, v ktorej sa nachádza niekoľko depozitárov. V roku 2015 bol sprístupnený otvorený depozitár odevu, kde Ľubovnianske múzeum zainvestovalo do špeciálneho vybavenia. To okrem ochrannej funkcie plní aj funkciu prezentačnú. V rámci otvoreného depozitára boli verejnosti sprístupnené predovšetkým ľudové odevy. Odevný depozitár v Ľubovnianskom múzeu patrí počtom zbierkových predmetov k jedným z najväčších. Okrem už spomínaných ľudových odevov sa v ňom nachádzajú liturgické odevy, meštianske odevy, uniformy rôzneho charakteru, obuv a odevné súčiastku.

Odevný depozitár

Zámerom projektu v roku 2016 bolo doplniť technické vybavenie depozitára a tak uložiť a predstaviť všetky odevy, ktoré sa v tomto depozitári nachádzajú. Projekt čerpal finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v hodnote 11 000,00 € a spolufinancovanie z rozpočtu Ľubovnianskeho múzea – hrad v hodnote 870,00 €. Zakúpené boli úložné skrine so zásuvkami a regály, závesné systémy a prezentačná vitrína. Doplnené technické vybavenie svojím vyhotovením rozšíri možnosti otvoreného depozitára na prezentáciu textilnej časti zbierkového fondu Ľubovnianskeho múzea. Pre hodnotnejšie uloženie boli zakúpené úložné pomôcky a to kovové vešiaky pre ťažšie predmety ako napr. kožuchy, kabáty, ornáty, pluviály atď. a pH neutrálny papier pre uloženie predmetov do zásuviek.

V súčasnosti prebieha prehľadné uloženie zbierkových predmetov do skríň a regálov. Uloženie musí spĺňať nie len úložnú ale aj prezentačnú funkciu. Zakúpením nového vybavenia depozitára sa predĺži životnosť zbierkových predmetov a zvýši sa ich ochrana. Vzhľadom na to, že väčšina skríň je vybavená bezpečnostných sklom, bude depozitár naďalej plniť funkciu otvoreného depozitára, ktorý je prístupný všetkým záujemcom.

Návšteva depozitára je možná po rezervácií termínu na maily info@hradlubovna.sk alebo telefonicky na +421 52 43 224 22.

Projekt realizovaný z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia.