Ďalším typom zbierok, ktoré sa nachádzajú v odevnom depozitári je obuv – kožené krpce, čižmy s vysokými sárami, baganče, lapsáre a podobne.