Procesiové ikony, ktoré nosia veriaci pri rôznych príležitostiach. Ide o textilnú zástavu, v strede ktorej je ručne maľovaný náboženský výjav. Zástavy sú v zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea a nachádzajú sa v otvorenom odevnom depozitári.