V areáli skanzenu v súčasnosti prebieha výstavba hospodárskeho traktu, ktorý bol premiestnený z východnej strany nášho regiónu, z obce Ruská Voľa. Ide o trojpriestorovú stavbu z kamenného muriva a drevených stĺpových konštrukcií, so sedlovou strechou a šindľovou krytinou, ktorá pôvodne slúžila hospodárskym účelom ako maštaľ a stodola na usadlosti stredného roľníka.

Rekonštrukcia stavby v skanzene sa realizuje z pôvodných materiálov – lomového kameňa, dreva a ďalších tesárskych a stolárskych konštrukcií podľa tradičných pracovných postupov – murovaním nosných kamenných rohových pilierov a pôvodných drevených vyplní v stenách.

Hlavným cieľom tohto projektu je postupné dopĺňanie areálu skanzenu vytypovanými stavbami ľudovej architektúry, ktorá na teréne regiónu veľmi prudko zaniká. Bude to prvý kamenný objekt v expozícii prezentujúci použitie kameňa ako stavebného materiálu pri výstavbe hospodárskych stavieb v rámci usadlosti na hornom Šariši začiatkom 20. storočia. Jeho umiestnenie v areáli skanzenu bude významným prínosom pre zachovanie a prezentáciu nášho kultúrneho dedičstva.

Postavený objekt bude slúžiť expozičným účelom na realizáciu krátkodobých národopisných výstav – zameraných na prezentáciu tradičnej kultúry tohto multietnického a multikultúrneho regiónu. V budúcnosti môže slúžiť aj svojmu pôvodnému účelu – ako maštaľ na chov domácich zvierat a stodola na uskladnenie sena, čo je tiež súčasťou prezentácie tradičnej kultúry v skanzene.

 

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni na realizáciu tohto objektu získalo dotáciu z grantového programu MK SR na rok 2014.