Autor: Mgr. Františka Marcinová, PhD.

Po atentáte na rakúsko-uhorského následníka trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofiu (28. júna 1914) sa rozhodnutie rakúsko-uhorskej monarchie radikálne zúčtovať so Srbskom stalo rozbuškou svetovej vojny. Po rakúsko-uhorskom ultimáte srbskej vláde z 23. júla 1914 a srbskej odpovedi, ktorú Rakúsko-Uhorsko označilo za nedostatočnú, vyhlásila monarchia mobilizáciu a 28. júla po rannom vydaní manifestu cisára Františka Jozefa I. „Mojim národom“ vyhlásilo Rakúsko-Uhorsko Srbsku vojnu.1 Spustila sa reťazová reakcia a v priebehu niekoľkých dní sa celý svet ocitol vo vojnovom konflikte. (Obrázok č. 1)

Najväčší vojenský konflikt na začiatku 20. storočia zasiahol hlboko do života ľudí. Vojaci, okupanti, obyvatelia rôznych krajín, všetci boli vtiahnutí do vojenských represálií. Denník vojaka z 1. svetovej vojny, ktorý je súčasťou zbierkového fondu Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni (ĽM 1995/0082, AZ 13 302), dokumentuje dva roky vojaka – dôstojníka z dragúnskeho pluku č. 14 na východnom fronte a tak približuje „život tejto vojny“.

Denníkom je malá knižôčka s rozmermi 14,7 x 9 cm v koženom obale s miestom pre uloženie ceruzky. Text je napísaný na kockovanom papieri ceruzkou. Písmo pisateľa je veľmi dobre čitateľné a nevymyká sa pisárskemu úzu na začiatku 20. storočia. Text sa začína na 3 strane. Záznamy nie sú veľmi rozpísané, začínajú vždy dátumom zápisu. Prvý dátum je 10. september 1914 a posledný 28. júl 1915. Text denníka je napísaný v češtine s mnohými výrazmi, či slovnými spojeniami v nemčine. V rámci záznamov sa nachádza 63 fotografií dokumentujúcich front, vojakov, či známych. Fotografie začínajú až od strany 51. Text sa končí na s. 160, ale pravdepodobne pokračoval ďalej. Dokazujú to odstránené strany vo väzbe, viditeľné na konci knihy. (Obrázok č. 2)

Publikácia poskytuje kompletný prepis denníka vojaka z 1. svetovej vojny. Čitateľovi dáva možnosť vžiť sa do života dôstojníkov. Ten, ktorému nie sú známe dejiny 1. svetovej vojny, by sa mohlo zdať, že život na fronte nebol ničím zvláštnym a najmä hrozným. Ide o pohľad iba jedného človeka, ktorý nebol priamo účastný bojov. Publikácia je rozdelená do dvoch základných častí:

  1. Dejiny prvej svetovej vojny (Autor: Adrián Drobňák)

Vojenský konflikt, ktorého rozbuškou bol atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este, je známy zo všeobecných dejín. Táto časť stručne prestavuje dejiny 1. svetovej vojny s dôrazom na  rakúsko-uhorskú armádu. Aspoň čiastočne sa v tejto časti podarilo zaradiť do 19. pešej divízie, ktorá bojovala na východnom fronte. Väčší dôraz bola kladený na obdobie rokov 1914 a 1915, aby čitateľa vtiahol do deja a najmä do obdobia, kedy bol denník písaný. (Obrázok č. 3)

  1. Denník vojaka z 1. svetovej vojny (Autor: Františka Marcinová)

Hlavnou náplňou publikácie je priblížiť čitateľom text denníka. Text bol kompletne prepísaný a doplnený poznámkami. Celý prepis dotvára menný a miestny register. (Obrázok č. 4)

Zaujímavou súčasťou publikácie sú mapy miest, kde sa vojak počas zápiskov zdržiaval.

(Obrázok č. 5)

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.