Autor: Mgr. Radovana Rabíková

Konflikt, ktorý dnes poznáme pod názvom I. svetová vojna, bol historickým celosvetovým medzníkom. Rozšíril sa na takmer všetky kontinenty a bol to najničivejší a najkrvavejší vojenský stret aký svet do roku 1914 zažil. Vojna prebiehala na súši, na mori a dokonca i vo vzduchu. Dovtedy existujúce hranice boli zmazané, čo znamenalo rozpad dovtedajších štátov. Priniesla so sebou množstvo obetí a strát. Neobišla ani územie Starej Ľubovne. Znamenala nielen hospodársku, sociálnu i kultúrnu katastrofu, ale vyžiadala si odchod niekoľko stoviek mužov na vojnový front. Z nich sa len máloktorý vrátil domov. Počas vojny boli zajatí,  ranení a niektorí prišli o život.

Tím vojenských historikov z Prešova v spolupráci s Ľubovnianskym múzeum zrealizoval počas roka 2020 vedecký výskum. Ich cieľom bolo zistiť, koľko mužov zo Starej Ľubovne ale aj širokého okolia vstúpilo počas I. svetovej vojny do armády. Výsledkom ich práce je kompletne spracovaný zoznam vojakov zo Starej Ľubovne, ktorí boli zranení, zajatí alebo padli v boji.

Záznam zverlustliste osmrti vojaka Šebastiána Kačmárika.

Šebestián Kačmárik

„Narodený v roku 1879 v obci Podsadek, župa Spiš, Uhorsko. Slúžil v Honvédskom pešom pluku č. 9 (HIR 9) z mesta Košice vhodnosti vojaka. Bol zaradený do 2. roty. Počas frontovej služby zahynul. Potvrdzuje to záznam z Verlustliste č. 428 zo dňa 5.6.1916.52 Podľa tohto zdroja zomrel 23. 4. 1916. Príčina smrti ani miesto nie sú v zdroji uvedené. Zachoval sa aj jeho úmrtný lístok.53Podľa tohto zdroja zahynul na bojisku pri obci Sapowa v okrese Podhajce v Haliči.[1]

Operačná mapa priestoru, kde zahynul Šebastián Kačmárik

Toto je iba malá ukážka zo zoznamu mien, ktorý historici spracovali. Výskumom sa im podarilo zistiť nielen mená a počty, ale pokúsili sa charakterizovať aj štruktúru jednotiek, ku ktorým títo vojaci patrili. Poskytli nám tak informácie z archívov o našich predkoch, ktoré sú dodnes živým dôkazom o tom, že aj oni bojovali v I. svetovej vojne. Aké zdroje využívali, z akých prameňov čerpali a čo všetko sa im podarilo dopátrať si môžete prečítať v tejto štúdii.

OBYVATELIA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA V OBDOBÍ 1. SVETOVEJ VOJNY

Príjemné čítanie!

Výskumnú činnosť z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


[1]DROBŇÁK, M. a kol. 2020. Zoznam padlých, ranených a zajatých vojakov v I. svetovej vojne z Mesta Stará Ľubovňa: výskumná správa. Humenné: Klub vojenskej histórie Beskydy. 16 s.