Hrad: 052/43 220 30 | Skanzen: 052/43 239 82 | Múzeum: 052/43 224 22

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

Ekspozycja – Skanzen

Cerkiew greckokatolicka
z Matysowej

Dominantą ekspozycji jest drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michał Archanioł, zbudowany w 1833 r. Należy do ważnych zabytków ludowej architektury sakralnej na wschodzie Słowacja. Jest budowlą zrębową, jednonawową z prezbiterium z wielobocznym zwieńczeniem i przedsionkiem, nad którym wznosi się wysoka wieża. Wnętrze kościoła zdobi ikonostas.

Składa się nań barokowa klasycystyczna, dekoracyjna trójrzędowa architektura z l. połowa 18 wiek. Na lewo od ikonostasu ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego z II poł. XVII wiek aż do początku XVIII wieku. Pochodzenie kolistego obiektu, zawieszonego na stropie pośrodku nawy, wiąże się z zachowaną we wsi legendą z połowy XVII wieku. Kościół został przeniesiony na wystawę w 1979 roku i ponownie konsekrowany w 1991 roku. Podczas ważnych świąt kościelnych odprawiane są tu liturgie i nabożeństwa w języku starosłowiańskim.

Narożnik ze stołem, w którym ściany zdobią obrazy religijne
świętych, nazywali (švatij kut). Proste meble ludowe miały wielofunkcyjne zastosowanie. W tym domu odbyły się trzy śluby i cztery pogrzeby. Dom nie był jednak schronieniem dla noworodka. Dom do ostatniej chwili zamieszkiwało bezdzietne małżeństwo. Oprócz rolnictwa właściciel domu zajmował się blacharstwem i często podróżował po Węgrzech.

Apartamentowiec
z Veľké Lipník z 1922 r

Z architektonicznego i typologicznego punktu widzenia jest to symetryczny trzypokojowy dom z podstawowymi pomieszczeniami - pokój - pitvor - izba. Ten typ rozplanowania pięter spotykany był we wsiach słowackich i ruskich w okolicach Starej Lubowni. W pokoju tradycyjnym obowiązywała zasada umieszczania kominka, narożnika ze stołem, łóżkiem, ławami itp.

Sezonowe siedliska polowe
z Litmanovej

Budowano je na folwarkach oddalonych do 10 km od wsi. Ostatnim właścicielem tych budowli był Wasil Hlinka. Byli przedmiotem dziedziczenia w dwóch pokoleniach. Powstała zabudowa wraz z łąką, ziemią i lasem (majdan). Nazywano budynek mieszkalny dwuizbowy (chiška), gospodarczy (staňa).

Budynki służyły jako mieszkania przez rodziny przez całe lato, dokąd przychodziły również z inwentarzem żywym. Celem tej gospodarki było zapewnienie wystarczającej ilości paszy dla bydła w okresie letnim i przez całą zimę. Podczas prac łąkowych na okolicznych górach było wesoło. Śpiew rozbrzmiewał z kominka nie tylko w ciągu dnia, ale także późnym wieczorem.

Stawiano je na podwórku lub poza podwórkiem, zwykle przed domami. Często tworzyły zabudowę szeregową wzdłuż potoku. Wnętrze ma dwie kondygnacje. Zboże magazynowano w tamach burtowych, w szopach i na kwaterach. Często znajdowano tu skrzynie z odzieżą, narzędziami tkackimi itp. Drzwi do spichlerzy zaopatrzone były zazwyczaj w masywne zamki.

Spichlerz
z Wielkiej Leśnej

Został zbudowany pod koniec XIX wieku. Posiada oryginalną konstrukcję zrębową, wyprofilowaną u góry w kształt ściętej piramidy. Konstrukcja dachu dwuspadowego jest luźno osadzona na sklepieniu, które w razie pożaru mogłoby zostać szybko zrzucone. Spichlerze o takiej samej konstrukcji odkryto we wschodniej części tego regionu. Z zewnątrz sklejono je grubą warstwą gliny, a następnie pobielono.

Dom gminy
burmistrz miasta Veľká Lesná

Jest to góralski dom ze Spiskich Zamagurów. Został zbudowany przez Štefana Čensčáka w 1909 roku. Pierwotnie dom posiadał od frontu dużą bramę (przejście dla pieszych), która prowadziła na zamknięty dziedziniec. Front domu to strona podłużna skierowana na południe. Ma symetryczny rzut z pokojem usytuowanym pośrodku domu.

Pitvor pierwotnie nie był ogrzewany, wraz z budową pieca po II wojnie światowej zamienił się w kuchnię. Właściciel posiadał 6 ha ziemi, parę koni, dorabiał jako woźnica. Do najbliższej stacji kolejowej w Podolińcu dowoził okolicznych mieszkańców samochodami ciężarowymi. Przez kilka lat był radnym miejskim. W domu mieszkały dwa pokolenia, cieszyły się narodzinami 8 dzieci, świętowały tu 5 ślubów.

Pozostali członkowie rodziny spali na ławach i na piecu w kostnicy. W kostnicy znajduje się również piec do wypieku chleba. Reprezentuje najstarszy typ pieca chlebowego zachowany na Górnym Spiszu. Przed włożeniem do pieca gotowano na otwartym palenisku. Dym odprowadzany był na strych za pomocą syfonu. Do stworzenia wnętrza domu pozyskano eksponaty ze wsi Litmanová.

Dom pasterza z Litmanovej

Dwupokojowy dom miejscowego pasterza z 1921 roku, którego właścicielem był Adam Šepták, pochodzący z pobliskiej polskiej Muszyny. Pierwotnie stał na końcu wsi i miejscowi nazywali go (Pastirňa). Główną przestrzenią mieszkalną w domu był pokój z prostym umeblowaniem. Rodzice spali w łóżku, dziecko w kołysce wiszącej na strychu.

Zagroda z Údol

Gospodarstwo to zostało zbudowane przez rolnika Mikuláša Sorokę w latach dwudziestych XX wieku. Na terenie posiadłości wybudowano dom mieszkalny, stodołę, stodołę i spichlerz. Dom trzypokojowy z izbą boczną jest typowy dla regionu karpackiego, a jego występowanie wykracza poza okolice Starej Lubowni. Podstawowymi pomieszczeniami w domu są pokój, legowisko i komnata. Wnętrze pokoju jest zaaranżowane do życia dalszej rodziny - dla rodziców i rodziny żonatego syna.

W domu znajduje się ciekawy kominek zabudowany na wewnętrznej ścianie izby i kostnicy. Stanowi połączenie pieca i pieca chlebowego, którego ujście z otwartym paleniskiem i piecem znajduje się w kostnicy. Wystrój pokoju, a zwłaszcza miejsce wokół stołu, przybliża celebrację Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższej rodziny. Właściciel zagrody posiadał 9 ha użytków rolnych, uchodził we wsi za bogatego rolnika. Poza rolnictwem zajmował się produkcją wyrobów bednarskich (drewniane pojemniki na wodę, mleko, maselniczki, łopaty itp.) W domu urodziło się 1 dziecko. W rodzinie świętowali 3 małżeństwa.

Nauczyciele z Czech i różnych części Słowacji przyjeżdżali do naszego regionu na praktyki. Obowiązek szkolny dotyczył dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W przeszłości szkoła rzadko była w pełni zajęta. Dzieci musiały pomagać w domu przy pracach rolniczych i pasie bydła. Zimą chodzili głównie do szkoły.

Dom rodzinny z Údol

Dom został wybudowany w 1947 roku przez rodzinę Murck. Budynek reprezentuje ostatnią fazę rozwoju domu drewnianego na tym terenie pod względem rozwiązań architektonicznych i rzutowych. W tym domu mieszkała tylko jedna rodzina i miał on pokój, kuchnię, komórkę i spiżarnię. W domu znajduje się ekspozycja szkoły narodowej z okresu I Republiki Czechosłowackiej połączona z mieszkaniem dla nauczyciela.

Warsztat stolarski

Zbudowany jako kopia oryginału z 1928 roku. Właścicielem pierwotnego warsztatu był stolarz - przyrodnik. Wykonywał okna, drzwi, łóżka, ławy z oparciami, półki kuchenne i narzędzia rolnicze dla okolicznych mieszkańców.

W przeszłości praca stolarza była bardzo uciążliwa, szczególnie wymagająca ręcznej obróbki materiału. We wnętrzu zainstalowane są podstawowe narzędzia pracy wiejskiego stolarza.

We wnętrzu domu znajduje się wystawa poświęcona majsterkowaniu. Wieś Jarabina na Spiszu znana jest jako wieś blacharska. W okolicach Starej Ľubovnej oprócz Jarabiny znajdowały się jeszcze inne wsie blacharskie – Litmanová, Kamienka, Stránany, Veľký Lipník. Już w XIX wieku wszyscy niemal bez wyjątku mężczyźni w wieku średnim i młodym wyjeżdżali zarobkowo do Rumunii, Węgier, Jugosławii i Rosji Podkarpackiej. Wystawa skupia wszelkiego rodzaju prace blacharzy spiskich.

Dom z Jarabina

Właścicielami domu od 1930 roku był Vasiľ Jaseník i jego żona Mária z domu Vislocka. Z typologicznego punktu widzenia przedstawia dom trzypokojowy z izbą, jaskinią i izbą. Komora nie znajduje się w osi planu pomieszczenia i preparacji. Na poziomie pierwszego łącznika belek domku letniskowego znajduje się chodnik (ganek) z drewnianym szalunkiem na elewacji i ścianie bocznej do wejścia do domu. Chata z bali stoi na wysokim kamiennym fundamencie. Jest całkowicie podpiwniczony. W tym typie architektury wernakularnej widoczne są wpływy polskie.

Dom mieszkalny z Jakubana

Należała do rodziny Krivoňáków, która wybudowała ją w 1938 roku. Składa się z dwóch pomieszczeń – izby i sali sekcyjnej. W prosektorium gotowanie odbywało się na otwartym palenisku, za którym znajduje się wylot pieca chlebowego. Piec był używany w pokoju do gotowania i ogrzewania. Wnętrze domu nawiązuje do ważnego wydarzenia rodzinnego - narodzin dziecka. Matka i dziecko leżeli na łóżku przykrytym prześcieradłem.

Czerwona dekoracja prześcieradła i wbite w nie igły miały chronić dziecko i matkę przed złymi mocami. Dziecko było kąpane w drewnianej wannie. W pierwszej kąpieli babcia wylała wodę święconą przeciwko działaniu sił zła. Wodę z pierwszej kąpieli wlewano pod drzewo. Wykąpane dziecko było smarowane masłem, owinięte w płócienną pieluchę i poduszkę. Z narodzinami dziecka wiąże się szereg przesądów i zwyczajów, które miały zapewnić dziecku zdrowy rozwój, szczęście i bogactwo.

Ślub poprzedziły quizy i trzy ogłoszenia odczytane w kościele. Po tych wydarzeniach wreszcie nadszedł dzień ślubu. Tradycyjnie była zamknięta na początku tygodnia – w poniedziałek rano. Wesele trwało trzy dni. Rozpoczął się w niedzielny wieczór pożegnaniem młodzieży. W poniedziałek kontynuowała zaślubiny, a we wtorek przenoszenie wyposażenia młodej kobiety do domu teściowej. Uczty weselne były skromne, ale pełne wesołości i śpiewu.

Dom mieszkalny z Kremna

Właściciel domu Mikuláš Cicák wybudował go w latach 20. XX wieku. Do budowy domu użyto masywnych bali, które wylano wzdłuż. Dom został zbudowany przez mistrzów stolarskich z Polski. Jest trzypokojowy. Zachowało się tu stare palenisko składające się z otwartego pieca chlebowego i pieca. Dym unosił się z kostnicy prosto na otwarty strych. Wnętrze domu przybliża ważne wydarzenie w życiu rodziny - wesele, które wiązało się z bogactwem zwyczajów i tradycji.

Osiedle z Kamieńki

Właścicielem majątku od lat 30. XX wieku był Anton Kurcin. Z typologicznego punktu widzenia jest to dom parterowy, w którym część mieszkalna i gospodarcza znajdują się pod jednym dachem bez wzajemnego połączenia wewnętrznego. Część dzienna składa się z pokoju i przedpokoju. Część gospodarcza składa się ze stajni, szopy i stodoły. Budowniczymi tego domu byli miejscowi stolarze. Właściciel gospodarstwa był bezrolny.

Źródłem utrzymania rodziny z trójką dzieci było szeroko rozpowszechnione majsterkowanie i hodowla byków hodowlanych. Wnętrze domu przybliża najtrudniejszy i najsmutniejszy moment w życiu rodziny – śmierć. Od chwili śmierci domownicy zatrzymywali zegar w domu, strzelali w lustro, wkładali pieniądze do ręki zmarłego. Do skrzyni włożono ubrania kobiety ze ślubu. Szata niewinności miała chronić duszę przed ogniem czyśćcowym. W zwyczajach związanych ze śmiercią zachowało się wiele elementów pogańskich.

Kowal wykonywał narzędzia rolnicze, odkuwki na narzędzia drewniane oraz podkuwał konie i bydło. Zadaszony teren przed wejściem do kuźni służył do podkuwania koni i bydła. Ostatnim kowalem w tej kuźni był Marcel Sekerák.

Kováčska vynja

Kováčska vyhňa pochodzi ze wsi Torysa. Właściciel Bartolomej Sekerák wybudował go w drugiej połowie XIX wieku. Jest to drewniany zrębowy budynek jednoizbowy przed wejściem, podpiwniczony. Na jego wyposażenie wewnętrzne składała się kuźnia, w której kowal wygrzewał potrzebny kawałek żelaza, a na kowadle ciężkimi młotami kule do pożądanego kształtu.

Młyn z Sulina

Młyn składa się z młyna i części mieszkalnej dla rodziny młynarza. Młyn jest budynkiem drewnianym, podpiwniczonym i dwukondygnacyjnym. W piwnicy znajduje się urządzenie transmisyjno-napędowe, które zapewnia pracę całego młyna. Na parterze znajdują się urządzenia techniczne - cylindryczny taboret i obieraczka do zboża. Na środku podłogi umieszczony jest zbiornik na ziarno. Stamtąd ziarno było wciągane do kosza przez elewator w drewnianych rurach, skąd spadało na walce.

Mielenie było kilkakrotnie rozdrabniane wałkami, a następnie przesiewane na mąkę i ścinki w skrzynkach siewnych na strychu i na parterze. Młyn pracował przez cały rok. W czasie żniw robili krótką przerwę, konieczną na drobne prace konserwacyjne urządzeń technicznych młyna. Młyn mielony dla okolicznych wiosek. Ostatnim właścicielem był František Pavliak, który w latach 30-tych XX wieku przebudował go z pierwotnego kamiennego młyna na młyn walcowy.

Jest zbudowany z cegły i kamienia,
posmarowany gliną i pomalowany ciemnoniebieską farbą wapienną. W połowie XX wieku w domu mieszkali pierwotni właściciele – rodzeństwo Katarín i Vasiľ Šug. Nie zmodernizowali wnętrza domu i dzięki
dlatego zachowało się tu wszystko, co oryginalne, co świadczy o ich skromnym i prostym sposobie życia.

Dom z Wielkiego Lipnika

Został zbudowany zgodnie z lokalną tradycją budowlaną w 1885 roku. Posadowiony jest na kamiennej podmurówce trzypokojowa chata z bali, fugi wypełnione suchym mchem, a wnętrze gliną. Oryginalny kominek w pokoju jest umieszczony w narożniku ukośnym z narożnikiem kultowym.

Podobne kaplice są często usytuowane na eksponowanych
miejscach, skrzyżowaniach, cmentarzach lub tam, gdzie upamiętniają określone wydarzenie. Mają formę niewielkiego budynku z niewielką przestrzenią wewnętrzną lub niszą, w której umieszcza się świętą figurę lub obraz i dekorację. Budowa kopii kaplicy miała miejsce w 2014 roku.

Kaplica Św. Józef

Kopia kaplicy, której oryginał znajduje się przy głównej drodze we wsi Hniezdne. Był zbudowany w 1730 roku i pierwotnie pod wezwaniem św. do Józefa. Kaplica reprezentuje typ architektoniczny mały obiekty sakralne z okolic Starej Lubowni.

Dôležitý oznam!

Dňa 29. júna 2023 je hrad Ľubovňa z technických príčin zatvorený!
Skanzen pod hradom je otvorený od 9.00 – 19.00 h, posledný vstup o 18.00 h. Ďakujeme za pochopenie.