Hrad: 052/43 220 30 | Skanzen: 052/43 239 82 | Múzeum: 052/43 224 22

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

Hrad a Skanzen pre nevidiacich

decor-home-3.png
Pre nevidiacich
Po úspešnom sprístupnení ľubovnianskeho skanzenu nevidiacim a slabozrakým v roku 2011, sa ľubovnianske múzeum rozhodlo takéto služby poskytovať aj na hrade ľubovňa. Vďaka finančnej podpore ministerstva kultúry sr, vojenských lesov a majetkov sr, občianskeho združenia „priatelia hradu ľubovňa“ a únie nevidiacich a slabozrakých sa táto myšlienka mohla zrealizovať.
Hrad a Skanzen v Starej Ľubovni sú ojedinelými kultúrnymi zariadeniami v rámci slovenskej republiky, ktoré takéto formy kultúrneho dedičstva ponúkajú.

V rámci projektov boli pripravené popisné a sprievodné texty v braillovom písme, vodiaca línia, haptické modely a bronzová maketa hradu ľubovňa.

Na I. Nádvorí hradu ľubovňa sa nachádza vodiaca línia s popismi v braillovom písme. Taktílne môžu nevidiaci a slabozrakí spoznávať kamenné tabule nachádzajúce sa v lapidáriu. Podobu hradu spoznajú vďaka bronzovej makete. Ani poľské korunovačné klenoty neostanú neznámou. V hradnej kaplnke si môžu nevidiaci hmatom preskúmať korunovačné jablko. Vďaka hovorenému slovu v dvoch krátkych animovaných filmoch sa návštevník dozvie, ako bol hrad ľubovňa postavený a ako sa počas jeho histórie na ňom žilo.
Pred objektmi sa nachádzajú trojrozmerné makety umožňujúce obhliadku objektu rukami.

V priestoroch vybraných objektov je možná obhliadka vnútorných priestorov a exponátov opatrených popiskami.

Celkovú informovanosť o histórii objektov a múzea ľudovej architektúry dopĺňa tlačený sprievodca v braillovom písme, ktorý je dostupný v pokladni skanzenu.

Debarierizácia priestoru skanzenu
Spočíva v priestorovom značení pre nevidiacich, skladajúceho sa z vodiacej línie, ktorú tvorí zábradlie a smerové údaje a odkazy v braillovom písme nainštalované na vodiacej línii umožňujúce samostatný pohyb zrakovo postihnutým osobám po areáli.

Audiodeskripcia bola vytvorená v rámci projektu “Audio description over the borders” financovaného Medzinárodným Vyšegrádskym fondom a Holandským kráľovstvom.
Audio-description was made as a part of the project ‘Audio description over the borders’ financed by the International Visegrad Fund and the Kingdom of the Netherlands”.
Audiodeskrypcja została przygotowana w ramach projektu ‘Audio description over the borders’ finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Królestwo Niderlandów
http://trnka.biz/kostolik.html

decor-1.png

Dôležitý oznam!

Dňa 29. júna 2023 je hrad Ľubovňa z technických príčin zatvorený!
Skanzen pod hradom je otvorený od 9.00 – 19.00 h, posledný vstup o 18.00 h. Ďakujeme za pochopenie.